ชื่อบริษัท

บริษัท พรีเมี่ยมเซิร์ฟ จำกัด (PremiumServe Co., Ltd)

ADDRESS

38/8  หมู่ 4 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก  กรุงเทพฯ 10530
38/8 Moo 4 ,LamToiTing, NongChok, Bangkok, 10530

PHONE NUMBER

Tel:02-1305774  , +6694-9424249
Fax: 02-1305894

EMAIL

คุณณรงค์ฤทธิ์ [ผู้จัดการ]     narongrit.o@premiumserve.co.th
สำนักงานเรื่องทั่วไป           admin@premiumserve.co.th
คุณแสงเดือน [ฝ่ายสำนักงาน/ฝ่ายบัญชี]        sangdaun.a@premiumserve.co.th
ฝ่ายขาย                               admin@premiumserve.co.th
คุณอดิศร นิลพงศ์ [แผนกบริการ/โครงการ]       sorn.a@premiumserve.co.th
map3

OFFICE MAP FOR PRINT